Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang

Trang chủ

THÔNG TIN CHUNG
  Giới thiệu
    Lịch sử hình thành
    Chức năng, nhiệm vụ
  Tổ chức
    Chi cục QLTT KG
    Ban chỉ đạo 389KG
    Các đội trực thuộc
    Đoàn thể
  Tin tức - Sự kiện
  Hoạt động chuyên môn
    Chống SX, buôn bán hàng giả và SHTT
    Hàng cấm, hàng KD có điều kiện
    Hàng nhập lậu
    Gian lận thương mại
    Hỏi đáp pháp luật
CÔNG TÁC KTKS VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
  Số liệu báo cáo tuần
  Số liệu báo cáo tháng
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
  Lịch làm việc của LĐ Chi cục
VĂN BẢN PHÁP QUY
  Văn bản Trung ương
  Văn bản địa phương
THÔNG TIN CẦN BIẾT

 

 

  

GoogleQLTT

 

 
 
Thông tin được đưa ngày: 19-11-2010
Chức năng, nhiệm vụ Chi cục Quản lý thị trường Kiên Giang

Chi cục Quản lý thị trường Kiên Giang và các Đội Quản lý thị trường trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ được quy định như sau:…

* Chi cục Quản lý thị trường

a. chức năng:

Chi cục Quản lý thị trường là tổ chức trực thuộc Sở Thương mại có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh.

b. nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các đội quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; phát hiện hàng nhập lậu, hàng cấm; chống sản xuất, buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác.

- Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm quy định về thương nhân và hoạt động thương mại theo Luật Thương mại.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường từng thời kỳ báo cáo Sở quyết định; tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh; áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý các vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chi cục, các vụ việc do Đội Quản lý thị trường chuyển lên, chịu trách nhiệm về các quyết định đó.

Đối với các vụ việc ngoài thẩm quyền thì Chi cục trưởng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Cục trưởng Cục Quản lý thị trường xử lý.

- Trực tiếp điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động, kiểm tra việc chấp hành quy chế công tác Quản lý thị trường của các Đội Quản lý thị trường và kiểm soát viên thị trường.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thương mại; kiến nghị với UBND tỉnh các biện pháp đảm bảo việc thi hành pháp luật thương mại và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thị trường.

- Làm chức năng thường trực giúp Giám đốc Sở chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành, các cấp ở địa phương chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng cấm và các hoạt động kinh doanh trái pháp luật diễn ra ở địa phương.

- Tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra và xử lý hành chính của các Đội Quản lý thị trường và các hành vi vi phạm pháp luật của kiểm soát viên thị trường.

Tổng hợp tình hình thực thi pháp luật trên thị trường và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

* Đội Quản lý thị trường

Đội Quản lý thị trường là đơn vị trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường, có nhiệm vụ:

- Phát hiện, kiểm tra hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả; kiểm tra thực hiện đăng ký kinh doanh và chấp hành nội dung đã đăng ký; kiểm tra việc chấp hành các quy định về thương nhân và hoạt động thương mại; phát hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường.

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền của đội thì báo các Chi cục trưởng xử lý.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn được phân công để kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực.

- Đề xuất với Chi cục để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn; những bất cập về cơ chế, chính sách pháp luật thương mại cần thiết sửa đổi, bổ sung.

- Tổng hợp tình hình trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

- Kiểm tra hoạt động của kiểm soát viên vể thực hiện quy chế công tác và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.

- Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Đội theo sự phân cấp quản lý; quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.

[Trở về]

     

   

   

   

  Các Website liên kết

   
   
   

  Website Chi Cục Quản lý thị trường Kiên Giang

  C20-30 Lê Vĩnh Hòa - Phường Vĩnh Lạc - TP Rạch Giá - Kiên Giang

  Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Khánh Hưng - Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý thị trường Kiên Giang.

  Điện thoại: 0773-869941 - Fax: 0773-877275

  Email: qltt@kiengiang.gov.vn